Дербес деректерді жинау мен өңдеуге келісім

Осы келісім Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы No94-V Заңына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес жария оферта болып табылады.

Дербес деректердің субъектісі (бұдан әрі - субъект) – дербес деректер оған қатысты жеке тұлға;

Дербес деректер – электрондық, қағаз және/немесе өзге де материалдық тасығышта тіркелген, субъектіге қатысы бар кез келген мәліметтер;

Дербес деректерді жинау – дербес деректерді алуға бағытталған іс-әрекеттер;

Ұйым – «PaymTech» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;


Субъект Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы No94-V Заңына сәйкес Ұйымға Ұйым деректерінің массивтерінде және/немесе дерекқорларында, қағаз тсығыштарда, сондай-ақ электрондық форматта Субъектінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге өзінің шартсыз келісімін береді. Субъект Субъектінің дербес деректерін жинау, өңдеу және пайдалану (оның ішінде Ұйымның массивтерінде және (немесе) дерекқорларында қағаз тасығыштарда және (немесе) электрондық форматта жинау, өңдеу және сақтау) Ұйыммен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мақсаттарда. оның ішінде келесі мақсаттар үшін жүзеге асырылатынын растайды: - Ұйыммен төлем және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қызметтерді көрсету үшін; - маркетингтік мақсаттар үшін, Субъектіге кез келгенақпараттық материалдарды ұсыну (жіберу) үшін, оның ішінде, Ұйымның және оның Серіктестерінің өнімдері және/немесе қызметтері туралы (Серіктестің Ұйыммен жасасқан келісімі болған кезде), сонымен қатар телефон, өзге байланыс түрлері арқылы, сондай-ақ ашық байланыс арналары бойынша (оның ішінде SMS, е-mail, әлеуметтік желілер және т.с.с.); - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген (белгіленуі мүмкін) өзге де мақсаттар үшін. Субъект сондай-ақ үшінші тұлғаларға, Ұйымның серіктестеріне Субъектінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге өзінің шартсыз келісімін береді (Ұйыммен құпиялы ақпаратты, оның ішінде жиналған және берілген дербес деректерді жария етпеу туралы жасасқан келісім болған кезде).


Осы келісімнің мәтіні Субъектімен жеке өзі оқылды, толықтырулары мен қарсылықтары жоқ.